วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 โรงเรียนธัญวิทย์จัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน

     โรงเรียนธัญวิทย์มีการตรวจ ATK ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่โรงเรียนทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 หากตรวจพบครู บุคลากรและนักเรียนคนใดมีผลเป็นบวก ทางโรงเรียนจะดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุต่อไป

<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

  โรงเรียนธัญวิทย์จัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน      โรงเรียนธัญวิทย์มีการตรวจ ATK ให้กับครู บุคลากรและนักเรียนทุก...